QUICKSTEP

QUICKSTEP

QUICKSTEP
Прилагодлива скаличка за прогресивно помошно искачување при напредување во карпа и при правење насоки на природна карпа.

За повеќе информации прочитајте на :

https://www.petzl.com/INT/en/Sport/Packs-and-accessories/QUICKSTEP