MAILLON RAPIDE No.5

MAILLON RAPIDE No.5

MAILLON RAPIDE Бр. 5
Мини челичен карабинер за поврзување на куката на FIFI со скаличките.

За повеќе информации прочитајте на:

https://www.petzl.com/INT/en/Sport/Packs-and-accessories/MAILLON-RAPIDE-N%C2%B0-5