GOUTTE D'EAU

GOUTTE D'EAU

GOUTTE D'EAU
Kука со поголем радиус за прогресија.

За повеќе информации прочитајте на:

https://www.petzl.com/INT/en/Sport/Packs-and-accessories/GOUTTE-D-EAU