FIFI

FIFI

ФИФИ
Кука за скалички за напредување при техничко качување на природна карпа.

Кука за позиционирање, прогресија и пребарување

За повеќе информации прочитајте на:

https://www.petzl.com/INT/en/Sport/Packs-and-accessories/FIFI