Petzl SPIRIT SCREW-LOCK

Компактен, ултра-лесен карабинер со матица SPIRIT SCREW-LOCK

Матицата доаѓа од SPIRIT карабинерот( добро познат комплет наназад години). Карабинерот е дизајниран за специфични состојби, на пример за директно осигурување од сидриште, фиксирање . . . Н структурата на карабинерот ја намалува самата тежина на карабинерот, а “Keylock“ системот не дозволува да се отвори карабинерот при маневрирање и помага при вкопчување на јажето.

Цена: 816 ден