Petzl Attache

Лесен, компактен, крушкаста матица карабинер.

Благодарение на крушкастиот облик и матица затворањето на карабинерот, ATTACHE е дизајниран за повеќе намени: за осигурување со алатка, осигурување со полулагерски чвор. . Н структурата на карабинерот ја намалува самата тежина на карабинерот, а “Keylock“ системот не дозволува да се отвори карабинерот при маневрирање и помага при вкопчување на јажето.

Цена: 880 ден